Nabídka
Úvodní stránka
Identifikace projektu
Nabídka kurzů DVPP
Motivace ke studiu
Akreditace kurzů
Osnovy a pojmové mapy
Studijní opory
Metodiky
Konference
Publicita
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je
ZŠ Přerov, Želatovská 8

 

Cílem realizovaného projektu je zajistit pedagogickým pracovníkům Olomouckého kraje podmínky pro jejich další vzdělávání v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti a odborných kompetencí zaměřených na využití ICT při výuce.

Projekt se zaměřuje především na:
- vytvoření 14 plně distančních kurzů celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků,
- vytvoření 14 multimediálních e-learningových studijních opor,
- uspořádání konference a
- pilotní ověření vytvořených kurzů.
 

Klíčové aktivity projektu:

- tvorba osnov a pojmových map vytvářených kurzů,

- tvorba metodik,

- studijních opor,

- didaktických testů,

- pilotní ověření kurzů,

- akreditace kurzů a

- příprava a uspořádání konference.
 

Realizací projektu v celé své šíři se podaří vhodně integrovat systém počátečního a dalšího vzdělávání tak, jak je ve vyspělých zemích Evropské unie zcela obvyklé. 
 

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol.
 

Partnerem projektu je Základní škola Přerov, Želatovská 8.